Фінансові Послуги

Консультація по системах персональних кредитних

історій

Вівторок з 4:00 до 6:00 год. вечора

 

Клуб Здорового глузду 

                 Інформаційні сесії 

 Оптимізований бюджет сьогодні означає надійну пенсію завтра

 (Новий погляд на кілька старих правил, поширені помилки та підказки, щоб завжди бути готовим)

 

 1. Вступ: Сімейний бюджет та загальний огляд фінансування

 2. Структура та категорії бюджету

 3. Швидкий фонд

 4. Кредитна історія (створення, фіксація, удосконалення)

 5. Популярні фінансові інструменти (страхування всього життя, нерухомість / іпотека, 401K / IRA тощо)

 6. Інвестування (професія, освіта, бізнес)

 7. Американська фінансова система (загальний огляд)

 8. Додаткові теми:

 а.  США як країна здорового глузду - основні правила громади та поширені помилки

 б.  Працевлаштування - пошук роботи, створення резюме, співбесіда, навчання

 c.  Розпочати бізнес - правила та підводні камені

 г.  Сімейний бюджет - основа фінансової стабільності

 е.  Потенціал фінансування та рефінансування нерухомості

 f.  Короткий розпродаж

 г.  Викриття

 год.  Модифікація іпотеки

 i.  Кредитна історія (виправлення після банкрутства або звернення стягнення) 

                Common Sense Club

               Informational Sessions

Optimized budget today means a secure retirement tomorrow

(A new look at a few old rules, common mistakes, and hints for always being ready)

 

1. Introduction: The family budget and general financing overview

2. Budget structure and categories

3. Emergency fund

4. Credit history (creating, fixing, improvment)

5. Popular financial tools (whole life insurance, real estate/mortgage, 401K/IRAs, etc.)

6. Investing (profession, education, business)

7. The American financial system (lay overview)

8. Additional topics:

a. U.S. as a country of common sense – community ground rules and common mistakes

b. Employment – finding work, creating a resume, interviewing, training

c. Starting a business – rules and pitfalls

d. Family budget – the basis for financial stability

e. The potential of financing and refinancing of real estate

f. Short sale

g. Foreclosure

h. Mortgage modification

i. Credit history (fixing after a bankruptcy or foreclosure)

download.jpeg