Страховий агент

Консультація страхового агента

Вівторок з 5:00 до 7:00 год. вечора

agent.jpg

How to save on auto insurance during COVID-19?

 

I hope all of you are healthy and safe during these new, challenging times of COVID-19. But let us start with some good news for all drivers. Most of the bigger auto insurance companies are offering some financial relief to their customers due to the fact that people are driving less, which leads to less accidents on the road.

 

For example, American Family Insurance that I represent is offering a one-time reimbursement of $50 per auto (so a household with 4 vehicles, would receive $200 back). Other big companies such as Allstate and Liberty Mutual are offering 15% return on 2 months of premium, and State Farm is offering 25% credit on their premium from March 20 through May 31. Geico is providing a 15% credit to their auto policy holders on their next full policy term. Farmers Insurance is giving drivers a 25% reduction on the April premium.

 

There are other measures you can do in order to lower your premium. Call your agent and ask to review your annual driving mileage for each vehicle. Most likely, your vehicles are rated for long mileages (12,000 and higher): to drive to work or school. You can ask to lower the mileage at least for the next few months which will result in a lower premium.

 

If you are not using one of your vehicles at all (the vehicle must be in storage and cannot be driven), you can ask your agent to change your auto insurance to “on storage” coverage. This only covers the vehicle in case of a fire, vandalism, or theft. It is typically used when a person either leaves on vacation or the vehicle is not drivable due to a mechanical. In order to apply this coverage, two conditions must be met: the vehicle must be paid-off (if you have a bank loan on your vehicle, the bank does not allow this coverage) and the vehicle cannot be driven at all. This coverage is very inexpensive, and it can be changed back at any time.

 

Another option is to ask your agent to postpone the payments till May or June. Most of the insurance companies are allowing to miss the payments without any penalties. The downside of it is that you will need to pay the balance due in June for two or three months at the same time.    

 

Last but not least, some people are asking us to cancel their auto insurance at all due to the fact that the car is not being driven. I would advise to stay away from this option since most of the insurance companies will charge you on average a 20% higher rate later when you reinstate your policy due to the fact that you had a gap in coverage. It is not worth saving one or two months of payments on auto and then pay a higher premium for the next six or twelve months.

 

If you have any detailed questions regarding auto, home, business or life insurance, please call us at 773-235-9900.

 

Yulia Skuibida, Licensed insurance agent

American Family Insurance 

 


 

Як заощадити на автострахуванні під час COVID-19? 

 

Перш за все, сподіваюся, що ви всі здорові та у безпеці під час цих часів пов’язаних з COVID-19. Хочу почати з добрих новин для всіх водіїв. Більшість великих автомобільних страхових компаній пропонують часткову фінансову допомогу своїм клієнтам через те, що люди їздять менше, а це в свою чергу призводить до менше аварій на дорогах. 

 

Наприклад, компанія American Family Insurance, яку я представляю, повертає $50 за кожне авто (сім’я з 4 автомобілями отримає $200 повернення). Інші великі компанії, такі як Allstate та Liberty Mutual, пропонують 15% знижки за 2-місячну оплату, а State Farm пропонує 25% знижки на платіж з 20 березня по 31 травня. Geico надає 15% знижки власникам авто полісів на їх наступний повний термін. Страхова компанія  Farmers дає водіям 25% знижку на платіж за квітень. 

 

По-друге, є інші кроки, які ви можете зробити, щоб знизити платежі на автострахування. Зателефонуйте своєму агенту і попросіть переглянути щорічну кількість миль на кожному транспортному засобі. Скоріше за все, ваші автомобілі оцінюються страховими компаніями на великі пробіги (12 000 миль і вище), коли ви їздите на роботу чи до школи. Ви можете попросити знизити пробіг до 2000 миль на рік, хоча б на наступні кілька місяців, що призведе до зниження платежів. 

 

Третій варіант, якщо ви взагалі не користуєтесь одним із своїх автомобілів, ви можете попросити свого агента поставити авто на покриття "Storage". Покриття "Storage" покриває авто лише у разі пожежі, вандалізму чи крадіжок, і найчастіше використовується, коли людина або їде у відпустку, або авто не їздить через механічні проблеми. Щоб мати це покриття, воно повинно відповідати двом умовам: автомобіль повинен бути сплачений банку (якщо у вас є банківська позика на авто, банк не дозволяє це покриття) і автомобілем  взагалі не можна користуватися. Це покриття дуже недороге, і його можна змінити назад у будь-який час. 

 

Інший варіант - попросити свого агента перенести платежі до травня чи червня. Більшість страхових компаній зараз дозволяють пропускати платежі без штрафних санкцій. Недоліком цього варіанту є те, що вам все рівно потрібно буде сплатити баланс в червні, за два-три місяця одночасно. 

 

І останнє, але не менш важливе, деякі люди просять взагалі відмінити страховку на автомобіль через те, що вони ним не користуються. Я б радила триматися подалі від цього варіанту, оскільки більшість страхових компаній стягуватимуть з вас в середньому 20% вищу ставку через те, що у вас був розрив у покритті. Не варто економити один-два місяці платежів на авто, а потім платити більш високі платежі наступні шість-дванадцять місяців. 

 

Якщо у вас є детальні запитання щодо страхування автомобіля, дому, бізнесу чи страхування життя, телефонуйте нам за номером 773-235-9900.

 

Юлія Скуйбіда, ліцензований страховий агент

American Family Insurance